Desinfektionsmedel i kampen mot viruset Covid-19

rengöring vid covid 19 corona virus städföretag

Det finns ett gammalt ordspråk som fritt översatt lyder att renlighet står nära gudomlighet. Uppfattningen är att mänskligheten har en moralisk skyldighet att hålla oss själva, våra hem och våra arbetsytor rena kunde inte få en mer rungande betydelse än i nutiden och då specifikt gällande corona viruset, Covid-19.

”C” -ordet har tagit över världen där masker, handdesinfektionsmedel och rekommendationer eller lagar om att stanna hemma har blivit normen. Men hur mycket vet vi om desinfektionsprocessen som kan appliceras i tre olika faser medans vi söker allmän sinnesfrid och skydd mot Covid-19, vare sig det gäller misstänkta eller bekräftade fall av Covid-19?

Rengöring med desinfektionsmedel i kampen mot Covid-19

Vi är ett professionellt städföretag i Sverige och ska försöka förklara detta för dig. Här är vad du behöver veta om hur rengöring med desinfektionsmedel fungerar.

Det finns tre huvudaspekter gällande rengöring med desinfektionsmedel i kampen mot Covid-19.

Typen av rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används

Den första är typen av rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används. Var noga med att fråga och bekräfta att det städföretag du har anställt använder desinfektionsmedel med den aktiva ingrediensen Bensalkoniumklorid då detta hjälper i kampen mot Covid-19-viruset. Blekmedel kan också användas och bör innehålla den aktiva ingrediensen Natriumhypoklorit.

Skyddsutrustning (PPE) som städpersonal använder

Nästa aspekt är skyddsutrustning som ibland på engelska förkortas PPE. Städpersonal som anlitas för att utföra rengöring med desinfektionsmedel genomgår specialutbildning. Detta inkluderar att lära sig att vara klädd för tillfället med rätt så kallad PPE-klädsel. Hårskydd, ansiktsskydd, N95-mask, rock, handskar och skoskydd är alla ett måste när det gäller att ha rätt klädsel.

Säkerhetsåtgärder som ett städföretag bör följa

Och sedan börjar det verkliga arbetet. Om det har inträffat ett bekräftat fall av Covid-19, bör städföretaget först försegla alla områden som Covid-19-fallet har besökt eller kommit i kontakt med. Detta för att begränsa och förhindra ytterligare exponering och spridning till andra intet ont anande individer.

Öppna fönster och ventilera

Nästa steg är att öppna fönster, om det finns några, för att tillåta ventilation medan städpersonalen utför desinfektionen. Detta kan verka kontra-intuitivt från ett smittoriskperspektiv, men det bygger förstås på att enbart personal med rätt utrustning befinner sig i närheten av platsen. Det är naturligtvis också viktigt att vädra när det kommer till städning i allmänhet.

Desinfektionsmedel mot corona viruset

Städpersonalen kommer sedan att skapa dimma i området med en specialmaskin designad för detta syfte som kallas UVL. Desinfektionsmedlet släpps ut som en dimma och sprids och täcker varje hörn på platsen. När platsen är fylld med desinfektionsmedlet genom denna metod som alltså innebär att skapa dimma, ska de avvara 45 minuter till en timme för desinfektionsmedelsdropparna att röra sig till alla ytor.

Torka ytor med blekmedel

Städpersonalen fortsätter sedan att torka golvytan med blekmedel och torka alla områden som ofta berörs. Såsom räcken, dörrknoppar, armstöd, ryggstöd, bord, tangentbord och så vidare. Blekmedlet kan också användas för att torka väggar upp till 3 meter i höjd såväl som persienner.

Kasta bort rengöringsmaterialet på rätt sätt

När en noggrann rengöring av platsen har genomförts är det lika viktigt att kasta bort rengöringsmaterialet på rätt sätt. Allt rengöringsmaterial av tyg och absorberande material som mopphuvuden, torkdukar etc. ska kasseras i en korrekt avsedd påse. Rengöringspersonalen bör sedan bära ett nytt par handskar för att fästa påsen med biologiskt skadligt avfall med ett säkert material innan den kasseras ordentligt.

Det här är de viktigaste stegen för att genomföra en professionell och noggrann rengöring med desinfektionsmedel om du eller någon du känner har kommit i kontakt med ett misstänkt eller bekräftat fall av Covid-19 och vill desinficera platsen. Som sagt, det skadar inte att utföra en städning med desinfektionsmedel av ditt hem eller kontor om du bara letar efter lite sinnesro.

Vi hoppas att den här bloggartikeln har varit till nytta när vi fortsätter kampen mot Covid-19 med en städning med ett desinfektionsmedel i taget. Hoppas du är frisk och skyddad framöver!